Câu hỏi:

14/04/2022 56

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về tất cả những điểm trên

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 65

Câu 2:

Tình huống nào dưới đây không cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 65

Câu 3:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục nào?

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 4:

Khi nào phải làm văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 5:

Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 47

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?

“Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an”

Xem đáp án » 14/04/2022 45

Bình luận


Bình luận