Câu hỏi:

18/06/2019 1,201

Hàm số y=x-2x2-3+x-2 có tập xác định là:

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y= 2x-3 có đồ thị là đường thẳng ∆. Đường thẳngtạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng:

Xem đáp án » 18/06/2019 5,562

Câu 2:

Tồn tại giá trị của m để hai đường thẳng sau cắt nhau tại một điểm trên trục hoành: (m-1) x+ my-5=0 và mx+ (2m-1)y + 7=0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 4,907

Câu 3:

Các đường thẳng y= -5( x+ 1) ; y= 3x+a và y=ax+3 đồng quy khi a= ?

Xem đáp án » 18/06/2019 4,048

Câu 4:

Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d. Tìm hàm số đó biết d đi qua M( 1;2) và  cắt hai tia Ox; Oy tại P và Q sao cho tam giác OPQ cân tại O.

Xem đáp án » 18/06/2019 3,662

Câu 5:

Cho hai đường thẳng d: y= x+ 2m và d’: y= 3x+2 (  m là tham số). Có mấy giá trị của m  để ba đường thẳng d; d’ và d’’: y= -mx+ 2 phân biệt đồng quy.

Xem đáp án » 18/06/2019 3,352

Câu 6:

Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?

Xem đáp án » 18/06/2019 2,729

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »