Câu hỏi:

06/05/2022 44

Đọc thông tin và tưu liệu, hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tổ chức bộ máy nhà nước:

+ Tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

+ Gồm 3 cấp: triều đình trung ương (do vua đứng đầu); các đơn vị hành chính trung gian (lộ, phủ, huyện, châu) và cấp hành chính cơ sở (hương, xã).

+ Hệ thống quan lại được tổ chức quy củ, có quy định thưởng, phạt nghiêm minh.

+ Thiết lập chế độ Thái Thượng hoàng (vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái Thượng hoàng cùng quản lí đất nước).

+ Hầu hết các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước đều do tôn thất nhà Trần nắm giữ.

- Quân đội:

+ Được phiên chế thành 3 bộ phận, gồm: cấm quân (quân bảo vệ kinh thành), biên quân (quân giữ biên ải), lộ quân (quân sĩ đóng ở các lộ).

+ Lực lượng quân đội bao gồm: bộ quân, thủy quân, thực hiện theo chính sách “ngụ binh ư nông”.

+ Xây dựng quân đội theo chủ trương “quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa” (quân đội cốt tinh nhuệ, không cốt đông) và đề cao tinh thần đoàn kết.

- Luật pháp: ban hành Quốc triều Thông chế (năm 1230) và Quốc triều hình luật (Hình thư, năm 1341)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin tư liệu, hãy trình bày tình hình xã hội thời Trần và rút ra nhận xét.

Xem đáp án » 06/05/2022 69

Câu 2:

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu thời Trần cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Xem đáp án » 06/05/2022 55

Câu 3:

Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần, như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,… để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước đã nói lên điều gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 55

Câu 4:

Trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần:

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh

Vậy nhà Trần được thành lập như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần ra sao?

Xem đáp án » 06/05/2022 54

Câu 5:

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 44

Câu 6:

Cho biết mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem đáp án » 06/05/2022 43

Bình luận


Bình luận