Câu hỏi:

12/05/2022 45

Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cú pháp: <biến tệp>.writelines(<danh sách xâu>)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 115

Câu 2:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 12/05/2022 78

Câu 3:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 58

Câu 4:

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f, để đóng tệp thì ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 52

Câu 5:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 51

Câu 6:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 49

Câu 7:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 47

Bình luận


Bình luận