Câu hỏi:

12/05/2022 774

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f, để đóng tệp thì ta dùng lệnh:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Lệnh: f.close()

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,264

Câu 2:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,880

Câu 3:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,885

Câu 4:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,893

Câu 5:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,079

Câu 6:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,326

Câu 7:

Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,292

Bình luận


Bình luận