Câu hỏi:

13/05/2022 23

Phân biệt biến và từ khoá

Quan sát các lệnh sau, tìm hiểu vì sao Python báo lỗi.

Phân biệt biến và từ khoá Quan sát các lệnh sau, tìm hiểu vì sao Python (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên biến và tên định danh không được trùng với từ khoá trong Python, do đó Python báo lỗi.

Tức là tên biến trùng các từ khóa if with nên bị báo lỗi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 72

Câu 2:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 3:

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 4:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 5:

Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào?
Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 6:

Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if           

b) global     

c) nolocal   

d) return     

e) true

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Bình luận


Bình luận