Câu hỏi:

13/05/2022 30

Lệnh while kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lặp?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lệnh while kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện khối lặp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 … 10

11 12 … 20

………….

91 92 …100

Xem đáp án » 13/05/2022 78

Câu 2:

Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100.

Xem đáp án » 13/05/2022 72

Câu 3:

Các cấu trúc lập trình cơ bản

Đọc, thảo luận để hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Xem đáp án » 13/05/2022 54

Câu 4:

Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thoả mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1.

Xem đáp án » 13/05/2022 52

Câu 5:

Viết đoạn chương trình tính tổng 2 + 4 +…+ 100 sử dụng lệnh while.

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 6:

Làm quen với lệnh lặp while

Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích kết quả in ra.

Làm quen với lệnh lặp while Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Bình luận


Bình luận