Câu hỏi:

15/05/2022 15

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các em vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB

Chọn công cụ Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng (ảnh 1)→ Chọn Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng (ảnh 2)→ Chọn điểm A → Chọn điểm B.

Bước 2. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB

Chọn công cụ Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng (ảnh 3)→ Chọn Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng (ảnh 4)→ Nháy chuột vào đoạn thẳng AB.

Ta thu được đường trung trực g của đoạn thẳng AB.

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng (ảnh 5)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 4:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 5:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 6:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận