Câu hỏi:

15/05/2022 21

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1. Thực hiện vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 4 cm.

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 1)

Bước 2. Vẽ đường thẳng qua A vuông góc với AB:

Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 2)→ Chọn Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 3)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm A và đoạn thẳng AB.

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 4)

Bước 3. Vẽ đường tròn tâm B bán kính 6:

Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 5)→ Chọn Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 6)→ Chọn điểm B, nhập bán kính bằng 6.

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 7)

Bước 4. Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 8)→ Chọn Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 9)→ Lần lượt nháy chuột vào đường thẳng và đường tròn vừa vẽ ở Bước 2, điểm C là điểm được đánh dấu.

Ta sẽ tìm được 2 điểm C, chọn 1 trong 2 điểm đó.

Bước 4. Ẩn các đường thẳng, đường tròn, sau đó sử dụng công cụ đoạn thẳng

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 10) để nối các điểm A, B, C ta thu được tam giác ABC.

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm. Gợi ý: - Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm. - Vẽ C là giao điểm của đường tròn (ảnh 11)

 

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 39

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 4:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 5:

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có:

AB = 6 cm, BAC^=60°,ACB^=70°.

b) Vẽ tam giác trên trong phần mềm Geogebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 6:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Bình luận


Bình luận