Câu hỏi:

15/05/2022 22

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các em vẽ tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 5 cm, CA = 6 cm theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 4 cm.

Chọn công cụ Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 1)→ Chọn Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 2)→ Chọn điểm A, nhập bán kính bằng 4.

Chọn công cụ Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 3)→ Chọn Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 4)→ Chọn điểm B nằm trên đường tròn.

 Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 5)

 Bước 2. Chọn công cụ Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 6)→ Chọn Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 7)→ Chọn điểm B, nhập bán kính bằng 5.

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 8)

Bước 3. Chọn công cụ Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 9)→ Chọn Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 10)→ Chọn điểm A, nhập bán kính bằng 6.

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 11)

Bước 4. Chọn công cụ Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 12)→ Chọn Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 13)→ Lần lượt nháy chuột vào hai đường tròn ở Bước 2 và Bước 3, giao điểm C của hai đường tròn được đánh dấu.

 Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 14)

Bước 5. Chọn công cụ đoạn thẳng Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 15) để nối các điểm A, B, C với nhau và thu được tam giác ABC.

 Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 16)

Ẩn các đường tròn bằng cách nhấn vào từng đối tượng cần ẩn → sau đó ấn chuột phải → nhấn vào Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 17)ta được hình sau:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n (ảnh 18)


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 2:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 4:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 5:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Câu 6:

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận