Câu hỏi:

15/05/2022 8

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, BAC^=50°,ABC^=60°.

Gợi ý: Vẽ BAB'^=50° (theo ngược chiều kim đồng hồ), ABA'^=60° (theo chiều kim đồng hồ) và C là giao điểm của hai tia AB' và BA'

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 6 cm tương tự như Bước 1 của Hoạt động 5.

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 1)

 Bước 2. Vẽ góc BAB'^=50° bằng cách:

Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 2)→ Chọn Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 3)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm B, A (theo ngược chiều kim đồng hồ) và nhập số đo góc 50.

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 4)

 Bước 3. Vẽ góc ABA'^=60° bằng cách:

Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 5)→ Chọn Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 6)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm A, B (theo chiều kim đồng hồ) và nhập số đo góc 60.

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 7)

Bước 4. Xác định điểm C bằng cách:

Chọn công cụ Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 8)→ Chọn Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 9)→ Lần lượt nháy chuột vào hai đường thẳng AB' BA' ta được điểm C.

 

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 10)

 Bước 5. Ẩn đường tròn, ẩn các đoạn AB' và BA' ẩn các điểm A',B'.

Chọn công cụ đoạn thẳng Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 11) để nối các điểm A, B, C với nhau và ta thu được tam giác ABC.

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, góc BAC = 50 độ, góc ABC = 60 độ. Gợi ý: Vẽ góc BAB' = 50 độ (theo ngược chiều kim đồng hồ), (ảnh 12)

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 3:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 4:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 16

Câu 5:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 16

Câu 6:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Câu 7:

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có:

AB = 6 cm, BAC^=60°,ACB^=70°.

b) Vẽ tam giác trên trong phần mềm Geogebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Xem đáp án » 15/05/2022 13

Bình luận


Bình luận