Câu hỏi:

15/05/2022 17

Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm, BAC^=60° 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm,BAC^=60°  theo các bước gợi ý sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 6 cm tương tự Bước 1 của Hoạt động 4.

Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 1)

Bước 2. Vẽ góc BAB'^=60° bằng cách:

Chọn công cụ Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 2)→ Chọn Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 3)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm B, A (theo ngược chiều kim đồng hồ) và nhập số đo góc 60.

 Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 4)

Bước 3. Vẽ điểm C là giao điểm của đường thẳng AB' và đường tròn tâm A bán kính 5.

Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 5)

 Bước 4. Chọn công cụ đoạn thẳng Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 6) để nối các điểm A, B, C với nhau và ta thu được tam giác ABC.

Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 7)

 Ẩn các đường tròn và số đo góc, ta thu được tam giác như sau:

Vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 5 cm (ảnh 8)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 4:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 5:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 6:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận