Câu hỏi:

15/05/2022 14

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có:

AB = 6 cm, BAC^=60°,ACB^=70°.

b) Vẽ tam giác trên trong phần mềm Geogebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho đoạn thẳng AB = 6 cm.

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 1)

Bước 2. Tính được góc ABC^=180°60°70°=50° (định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vẽ góc BAB'^=60° bằng cách:

Chọn công cụ a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 2)→ Chọn a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 3)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm B, A (theo ngược chiều kim đồng hồ) và nhập số đo góc 60.

Vẽ góc ABA'^=50° bằng cách:

Chọn công cụ a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 4)→ Chọn a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 5)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm A, B (theo chiều kim đồng hồ) và nhập số đo góc 50.

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 6)

 Bước 3. Xác định điểm C bằng cách:

Chọn công cụ a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 7)→ Chọn a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 8)→ Lần lượt nháy chuột vào hai đường thẳng AB' BA' ta được điểm C.

Bước 4. Ẩn các đoạn thẳng AB',BA' và đường tròn.

Sau đó sử dụng công cụ đoạn thẳng a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 9) để nối các điểm A, B, C ta thu được tam giác ABC.

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 10)

b) Để lưu thành tệp có đuôi png ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Trên thanh công cụ, chọn “Hồ sơ” → “Xuất bản” → “Hiển thị đồ thị dạng hình (png, eps, …)”

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 11)

Bước 2. Xuất hiện hộp thoại như bên dưới, chọn “Lưu lại”.

 a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 12)

 Bước 3. Chọn thư mục lưu trữ, nhập tên file muốn lưu, sau đó ấn “Lưu”.

 a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 13)

 Bước 4. Mở thư mục lưu trữ, kiểm tra file vừa lưu, ta được kết quả như sau:

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm Geogebra để vẽ tam giác ABC có (ảnh 14)

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 4:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 5:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 6:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận