Câu hỏi:

19/05/2022 38

Cho hàm số y=mx+5m6xm  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng (2;+) . Số phần tử của S 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số bậc bốn y=f(x)  có đồ thị như hình bên. Số nghiệm phân biệt của phương trình f(x)=2  

Cho hàm số bậc bốn y=f(x)  có đồ thị như hình bên. Số nghiệm phân biệt  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 94

Câu 2:

Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu. Xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại là

Xem đáp án » 19/05/2022 80

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x)  liên tục và có đạo hàm trên R   thỏa mãn: 5f(x)7f(1x)=4x6x2,x

. Biết rằng 23f'(x)2 dx=ab  ( là phân số tối giản).Giá trị của a143b  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 61

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho hàm số f(x)=13x3+mx29x3  nghịch biến trên R

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):x2+y2+z22x+4y6z+10=0  . Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 6:

Cho tứ diện ABCDAB=AC=AD=2a . Biết tam giác BCD  BC=2a, BD =a CBD^=120° . Thể tích tứ diện ABCD theo a bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 26

Bình luận


Bình luận