Câu hỏi:

22/05/2022 25

Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có V=Sh=32a24.2a=23a3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x26x+5  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 112

Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3mx29x+9m   trên đoạn 2;2  đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án » 23/05/2022 102

Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3,  b=0;2;1,   c=3;1;5.   Tìm tọa độ của véctơ  u=2a+3b2c

Xem đáp án » 22/05/2022 68

Câu 4:

Cho hàm số  y=fxcó đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số gx=2fx+2+x+1x+3   có bao nhiêu điểm cực
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số  g(x)=2f(x+2)+(x+1)(x+3)  có bao nhiêu điểm cực (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 66

Câu 5:

Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a+b+ii=1+2i   với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 22/05/2022 49

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Số nghiệm thuộc đoạn 3π2;2π của phương trình 2fcosx3=0  

Xem đáp án » 23/05/2022 48

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A2;2;2;  B3;3;3 . Điểm M trong không gian thỏa mãn  MAMB=23.Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 43

Bình luận


Bình luận