Câu hỏi:

23/05/2022 15

Cho hàm số f(x). Hàm số f'(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số f(x) . Hàm số f'(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)
 

Biết phương trình fx>2x+m  nghiệm đúng với mọi x1;1  khi và chỉ khi:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Bất phương trình đã cho tương đương với: m<fx2x,x1;1 .

Xét hàm số gx=fx=2x  trên (-1;1)

Bài toàn trở thành tìm m để m<gx,x1;1mmin[1;1]gx

Ta có   g'x=f'x2x.ln2         

Nhận xét: Với x1;11<f'x<02x.ln2<0g'x<0

Do đó ta có mmin[1;1]gx=g1=f121=f12

Vậy mf12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x26x+5  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 46

Câu 2:

Cho hàm số  y=fxcó đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số gx=2fx+2+x+1x+3   có bao nhiêu điểm cực
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số  g(x)=2f(x+2)+(x+1)(x+3)  có bao nhiêu điểm cực (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 40

Câu 3:

Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a+b+ii=1+2i   với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 22/05/2022 38

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Số nghiệm thuộc đoạn 3π2;2π của phương trình 2fcosx3=0  

Xem đáp án » 23/05/2022 35

Câu 5:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3,  b=0;2;1,   c=3;1;5.   Tìm tọa độ của véctơ  u=2a+3b2c

Xem đáp án » 22/05/2022 33

Câu 6:

Cho hàm số y=ax4+bx3+cx+d    a,b,c,d;a0  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Cho hàm số y=ax^4+bx^3+cx+d  có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Các điểm cực tiểu của hàm số là

Xem đáp án » 22/05/2022 29

Câu 7:

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x+1lnx  , trục hoành và đường thẳng x=e   

Xem đáp án » 22/05/2022 27

Bình luận


Bình luận