Câu hỏi:

23/05/2022 7

Giả sử xo  là nghiệm của phương trình ax2+bx+c=0  a0 . Cho hàm số y=fx=Mx  với M=maxba;ca . Tìm các giá trị của tham số a sao cho hàm số gx=fx+ax  nghịch biến trên R.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Do a0  theo bài ra ta có ax02+bx0+c=0x02=bax0+ca

xo2+baxo+cabaxo+cabaxo+caMxo+1Mxo2xo+1.

Ta có fx=Mxf'x=Mg'x=M+a

Hàm số g(x) nghịch biến trên Rg'x0,xaM,xaxo2x0+1.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x26x+5  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 40

Câu 2:

Cho hàm số  y=fxcó đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số gx=2fx+2+x+1x+3   có bao nhiêu điểm cực
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số  g(x)=2f(x+2)+(x+1)(x+3)  có bao nhiêu điểm cực (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 40

Câu 3:

Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a+b+ii=1+2i   với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 22/05/2022 36

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Số nghiệm thuộc đoạn 3π2;2π của phương trình 2fcosx3=0  

Xem đáp án » 23/05/2022 35

Câu 5:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3,  b=0;2;1,   c=3;1;5.   Tìm tọa độ của véctơ  u=2a+3b2c

Xem đáp án » 22/05/2022 33

Câu 6:

Cho hàm số y=ax4+bx3+cx+d    a,b,c,d;a0  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Cho hàm số y=ax^4+bx^3+cx+d  có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Các điểm cực tiểu của hàm số là

Xem đáp án » 22/05/2022 29

Câu 7:

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x+1lnx  , trục hoành và đường thẳng x=e   

Xem đáp án » 22/05/2022 27

Bình luận


Bình luận