Câu hỏi:

25/05/2022 41

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là nhà văn Ga-bri-en Gác-xi- a Mác-két

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 162

Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 55

Câu 3:

Nhận định chính xác nhất về nét đặc sắc nghệ thuật viết văn của Mac-két thể hiện trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Xem đáp án » 25/05/2022 45

Câu 4:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 40

Câu 5:

Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?

Xem đáp án » 25/05/2022 32

Câu 6:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 28

Bình luận


Bình luận