Câu hỏi:

25/05/2022 12

Nội dung nào không được đặt ra trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung không được đặt ra trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là chạy đua vũ trang để chống lại chiến tranh hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 91

Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 43

Câu 3:

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 4:

Nhận định chính xác nhất về nét đặc sắc nghệ thuật viết văn của Mac-két thể hiện trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Xem đáp án » 25/05/2022 25

Câu 5:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 22

Câu 6:

Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?

Xem đáp án » 25/05/2022 22

Câu 7:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Bình luận


Bình luận