Trắc nghiệm Tìm hiểu chung tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có đáp án

  • 83 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Xem đáp án

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là nhà văn Ga-bri-en Gác-xi- a Mác-két

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản nhật dụng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nghị luận.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất.- Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu người.- Đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiết thân và cấp bách của toàn thể loài người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất.- Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu người.- Đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiết thân và cấp bách của toàn thể loài người.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận