Câu hỏi:

25/05/2022 24

Nhận định chính xác nhất về nét đặc sắc nghệ thuật viết văn của Mac-két thể hiện trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài viết của Mác-két đã đề cập đến vấn đề cấp thiết nói trên với sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cớ phong phú, xác thực, cụ thể.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 88

Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 43

Câu 3:

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 4:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Câu 5:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Câu 6:

Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?

Xem đáp án » 25/05/2022 20

Bình luận


Bình luận