Câu hỏi:

25/05/2022 12

Các yếu tố nào, đặc sắc về mặt nghệ thuật nào giúp tăng thêm sức thuyết phục cho bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để bài viết tăng sức thuyết phục, tác giả còn sử dụng nhiều đặc sắc nghệ thuật như giọng văn, cách đặt vấn đề và quan trọng là sự hiểu biết sâu rộng của tác giả.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 99

Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 44

Câu 3:

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Xem đáp án » 25/05/2022 28

Câu 4:

Nhận định chính xác nhất về nét đặc sắc nghệ thuật viết văn của Mac-két thể hiện trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Xem đáp án » 25/05/2022 26

Câu 5:

Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?

Xem đáp án » 25/05/2022 24

Câu 6:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 23

Câu 7:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 23

Bình luận


Bình luận