Câu hỏi:

06/01/2020 105

 Phương trình tanx = 3 có tập nghiệm là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình sinxcosx + 1=0 trên đoạn 0;2017π. Tính S

Xem đáp án » 06/01/2020 1,139

Câu 2:

Số nghiệm chung của hai phương trình: 4cos2x - 3 = 0 và 2sinx+ 1 = 0 trên khoảng -π2;3π2 bằng:

Xem đáp án » 06/01/2020 781

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 06/01/2020 404

Câu 4:

Phương trình tanx = tanφ (hằng số φ thuộc R ) có nghiệm là

Xem đáp án » 06/01/2020 256

Câu 5:

Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng 0;π của phương trình sin2x = 12. Tính S

Xem đáp án » 06/01/2020 226

Câu 6:

Số nghiệm thuộc nửa khoảng -π;0 của phương trình cosx - cos2x - cos3x = 0 là

Xem đáp án » 06/01/2020 175

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »