Câu hỏi:

01/06/2022 739

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại điểm I. Xác định các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ.

b) Vẽ xOy^ rồi vẽ tOz^  đối đỉnh với xOy^.

c) Cặp góc xDy^   zDt^ trong Hình 8a và cặp góc xMz^  tMy^  trong Hình 8b có phải là các cặp góc đối đỉnh hay không? Hãy giải thích tại sao.

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các  (ảnh 1)

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại điểm I, ta có hình vẽ:

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các  (ảnh 2)

Ta thấy: tia Ia của góc I1 là tia đối của tia Ib của góc I3;

Tia Ic của góc I1 là tia đối của tia Id của góc I3.

Do đó, góc I1 và góc I3 là hai góc đối đỉnh.

Mặt khác, tia Ia của góc I2 là tia đối của tia Ib của góc I4;

Tia Id của góc I2 là tia đối của tia Ic của góc I4.

Do đó, góc I2 và góc I4 là hai góc đối đỉnh.

b) Cách vẽ:

- Vẽ xOy^  bất kì.

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các  (ảnh 3)

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox; vẽ tia Oz là tia đối của tia Oy

Khi đó, tOz^  đối đỉnh với xOy^ .

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các (ảnh 1)

c)

 - Trong Hình 8a:

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các (ảnh 2)

Các tia của góc  không phải là tia đối của .

Do đó, cặp góc zDt^xDy^    không phải là cặp góc đối đỉnh.

- Trong Hình 8b:

a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhạu tại điểm I. Xác định các (ảnh 3)

Tia Ox của góc xMz^ là tia đối của tia Oy của tMy^ nhưng tia Oz của góc xMz^không là tia đối của tia Ot của tMy^ .

Do đó, cặp góc xMz^ và tMy^ không phải là cặp góc đối đỉnh.

Vậy cặp góc xDz^ và zDt^ trong Hình 8a và cặp góc xMz^ và zDt^ trong Hình 8b không phải là các cặp góc đối đỉnh.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai góc kề nhau AOB^ BOC^ với AOC^=80o. Biết AOB^=15AOC^ . Tính số đo các góc AOB^ BOC^.

Xem đáp án » 01/06/2022 10,444

Câu 2:

Quan sát Hình 14.

Quan sát Hình 14. a) Tìm các góc kề với góc xOy (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với xOy^ .

b) Tìm số đo của tOz^  nếu cho biết xOy^=20o;  xOt^=90o;  yOz^=tOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 9,327

Câu 3:

Cho hai góc xOy^,  yOz^  kề bù với nhau. Biết xOy^=25o. Tính yOz^.

Xem đáp án » 01/06/2022 7,160

Câu 4:

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau.

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/06/2022 5,724

Câu 5:

Quan sát Hình 5.

Quan sát Hình 5. a) Tìm các góc kề với góc tOz. (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với tOz^.

b) Tìm số đo của góc kề bù với mOn^.

c) Tìm số đo của nOy^.

d) Tìm số đo của góc kề bù với tOz^.

Xem đáp án » 01/06/2022 3,309

Câu 6:

Quan sát Hình 12.

Quan sát Hình 12. a) Tìm góc đối đỉnh của góc yOv (ảnh 1)

a) Tìm góc đối đỉnh của yOv^ .

b) Tính số đo của uOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 3,048

Câu 7:

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu ()  để biểu diễn chúng.

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/06/2022 1,799

Bình luận


Bình luận