Câu hỏi:

14/01/2020 683

Số nghiệm của phương trình 22x2-7x+5=1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp:

 

Cách giải:

Ta có:

 

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là:

 

 

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức P=(4+23)2018.(1-3)2017(1+3)2018

Xem đáp án » 14/01/2020 14,729

Câu 2:

Tính tích các nghiệm thực của phương trình 2x2-1=32x+3 bằng

Xem đáp án » 16/01/2020 13,992

Câu 3:

Giả sử phương trình log22x-(m+2)log2x+2m=0 có hai nghiệm thực phân biệt x1,x2 thỏa mãn x1+x2=6. Giá trị của biểu thức x1-x2

Xem đáp án » 14/01/2020 8,639

Câu 4:

Biết phương trình log52x+1x=2log3x2-12x

có một nghiệm dạng x=a+b2 trong đó a,b là các số nguyên. Tính 2a + b.

Xem đáp án » 14/01/2020 7,539

Câu 5:

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn log4a=log6b=log9(4a-5b)-1. Đặt T=b/a. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/01/2020 7,048

Câu 6:

Cho a>0, a khác 1logax=-1; logay=4. Tính P=loga(x2y3)

Xem đáp án » 14/01/2020 5,626

Câu 7:

Tập nghiệm của bất phương trình 13x2+2x>127

Xem đáp án » 14/01/2020 4,602

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK