256 Bài tập Hàm số mũ và Logarit cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 6499 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Biết phương trình log52x+1x=2log3x2-12x

có một nghiệm dạng x=a+b2 trong đó a,b là các số nguyên. Tính 2a + b.

Xem đáp án

Phương pháp:

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình.

Cách giải:

ĐKXĐ: x > 1

Ta có: 

Xét hàm số ,

có: 

Hàm số đồng biến trên

Khi đó, phương trình

 

Chọn B.


Câu 2:

Số nghiệm của phương trình 22x2-7x+5=1

Xem đáp án

Phương pháp:

 

Cách giải:

Ta có:

 

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là:

 

 

Chọn D


Câu 3:

Phương trình 2x-5(log2x-3)=0 có hai nghiệm x1,x2(với x1<x2). Tính giá trị của biểu thức K=x1+3x2

Xem đáp án

Phương pháp:

 

.

Cách giải:

ĐKXĐ: x > 0

Ta có:

 

Do phương trình có 2 nghiệm với nên  

 

Chọn C.


Câu 4:

Tính giá trị biểu thức P=(4+23)2018.(1-3)2017(1+3)2018

Xem đáp án

Phương pháp:

 

Cách giải:

Ta có:

 

 

Chọn A


Câu 5:

Anh Nam mới ra trường và đi làm với mức lương khởi điêm là 6 triệu đồng/ltháng. Anh muốn dành một khoản tiền tiết kiệm bằng cách trích ra 20% lương hàng tháng gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,5%/ tháng. Hỏi sau một năm, số tiền tiết kiệm của anh Nam gần nhất với số nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Bài toán: Mỗi tháng đều gửi một số tiền là a triệu đồng vào đầu mỗi tháng tính theo lại kép với lãi suất là

r% mỗi tháng. Số tiền thu được sau n tháng là:

 

Cách giải:

Số tiền anh Nam gửi mỗi tháng là: 6.20% = 1,2 (triệu đồng) 

Sau 1 năm, số tiền tiết kiệm của anh Nam là:

(triệu đồng)

 

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận