Câu hỏi:

01/08/2022 569

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2: Ba, Cu, Mg, Zn.

Xem đáp án » 11/07/2024 2,442

Câu 2:

Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

Xem đáp án » 01/08/2022 1,042

Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 01/08/2022 1,038

Câu 4:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 01/08/2022 653

Câu 5:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án » 01/08/2022 577

Câu 6:

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Xem đáp án » 01/08/2022 363

Bình luận


Bình luận