Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 1: Tính chất của kim loại (có đáp án)

  • 477 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính chất vật lý nào là đặc trưng của kim loại.

Xem đáp án

Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim


Câu 2:

Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2: Ba, Cu, Mg, Zn.

Xem đáp án

Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại dùng làm sạch dung dịch ZnCl­2 là: Zn.

Do có phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Lọc kết tủa ta thu được dd ZnCl2 tinh khiết


Câu 3:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

Đáp án A


Câu 4:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án

Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

Vì Al phản ứng được với dd bazơ

Đáp án B


Câu 5:

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận