Câu hỏi:

02/08/2022 1,113

Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án A.

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch Tên gọi của X là: 1 – brombutan.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên thay thế của chất có cấu tạo CH3CHClCH3 là

Xem đáp án » 02/08/2022 4,047

Câu 2:

Tên gọi của chất có CTCT dưới là:

Tên gọi của chất có CTCT dưới là: A. 2-etyl-3-metylbutan. B. 3-etyl-2-metylbutan. C. 2,3-đimetyl (ảnh 1)

Xem đáp án » 02/08/2022 2,393

Câu 3:

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl  ?

Xem đáp án » 02/08/2022 1,396

Câu 4:

Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là

Xem đáp án » 02/08/2022 1,233

Câu 5:

Ankan X có công thức cấu tạo :

Ankan X có công thức cấu tạo: Tên gọi của X là A. 2—isopropylbutan B. 3—isopropylbutan C. 2,3—đimetyl (ảnh 1)

Tên gọi của X là

Xem đáp án » 02/08/2022 785

Câu 6:

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT : A. 2-metyl-2,4-đietylhexan B. 3,3,5-trimetylheptan C. 2,4-đietyl (ảnh 1)

Xem đáp án » 02/08/2022 733

Bình luận


Bình luận