Câu hỏi:

03/08/2022 266

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 3 ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic, ống 2 đựng rượu 96 độ, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các PTPU hóa học.

Xem đáp án » 11/07/2024 692

Câu 2:

Các phân tử protein đều phải có chứa nguyên tố

Xem đáp án » 03/08/2022 460

Câu 3:

So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

Xem đáp án » 11/07/2024 392

Câu 4:

Mắt xích của PE?

Xem đáp án » 03/08/2022 289

Câu 5:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

Xem đáp án » 03/08/2022 257

Câu 6:

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

Xem đáp án » 03/08/2022 251

Bình luận


Bình luận