100 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa nâng cao (P1)

  • 6836 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ralph Nader was the most prominent leader of the U. S consumer protection movement.

Xem đáp án

KEY  B: prominent = significant: nổi bật, đáng chú ý


Câu 3:

The shop assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

Xem đáp án

KEY B: bewildered = puzzled hoang mang, lúng túng, bối rối


Câu 4:

The most important thing is to keep yourself occupied.

Xem đáp án

KEY D: oocupied = busy: bận rộn


Câu 5:

Students are expected to always adhere to school regulations.

Xem đáp án

KEY D: adhere = comply: tuân theo


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyễn ngọc huyền

Bình luận


Bình luận