40 câu trắc nghiệm Chương 4: Hỗn hợp. Tách chất ra khỏi hỗn hợp

  • 144 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chất tinh khiết là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chất tinh khiết là sodium chloride do nó không có lẫn chất khác.


Câu 2:

Cho bột sắn vào nước và khuấy đều, ta thu được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khi cho bột sắn vào nước và khuấy đều, bột sắn không tan và lơ lửng trong dung dịch nên ta thu được huyền phù.


Câu 3:

Dung dịch nào sau đây chỉ chứa một chất tan?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nước muối chỉ chứa một chất tan là muối ăn.


Câu 4:

Cho các vật thể sau: bút mực; con cá; viên kim cương; áo sơ mi. Vật thể chỉ chứa một chất duy nhất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Viên kim cương chỉ chứa duy nhất một chất là carbon.


Câu 5:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đường ăn tan nhiều trong nước nóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận