4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

LÊ GIA KHÁNH

Bình luận


Bình luận

thịnh
21:05 - 22/03/2022

Câu 1: Đáp án là A

thịnh
21:04 - 22/03/2022

hello

thịnh
21:05 - 22/03/2022

thịnh

Ảnh đính kèm

thịnh
21:06 - 22/03/2022

im ảgry

thịnh
21:06 - 22/03/2022

ttttttt

Ảnh đính kèm