Quyền binh đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động (phần 1)

  • 4028 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vỉ phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

Xem đáp án

Đáp án:  A

Lời giải: Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vỉ phạm nội dung giao kết hợp đồng lao động.


Câu 2:

Chị A được giám đốc công ty khai thác than Z nhận vào làm nhân viên hành chính. Sau đó giám đốc điều động chị vào làm trong hàm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở mức cao nên chị đã đồng ý. Nhưng sáu tháng sau chị không nhận được tiền lương tăng thêm. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong trường hợp trên, giám đốc đã vi phạm nội dung giao kết lợp đồng lao động của quyền bình đẳng trong lao động.


Câu 3:

Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung  nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

Xem đáp án

=> Đáp án B

Lời giải: Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung thực hiện quyền lạo động của quyền bình đẳng trong lao động khi xét tăng lương cho người có năng lực tốt hơn.


Câu 4:

Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

Xem đáp án

=> Đáp án A

Lời giải: Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động vì có những hành vi vi phạm quy định trong quan hệ lao động.


Câu 5:

Anh M và chi K cùng được tuyển dụng vào làm ở phòng kinh doanh của công ty X với mức lương như nhau. Chị K sau đó do có cảm tình riêng với anh M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của  quyền bình đẳng trong lao động?

Xem đáp án

=> Đáp án C

Lời giải: Giám đốc đã vi phạm nội dung giữa lao động nam và lao động nữ của quyền bình đẳng trong lao động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận