Bài tập Bài 29: Virus có đáp án

  • 507 lượt xem

  • 17 câu hỏi


Câu 8:

Quan sát Hình 29.5, hãy mô tả quá trình nhân lên của HIV trong tế bào vật chủ.

Quan sát Hình 29.5, hãy mô tả quá trình nhân lên của HIV trong tế bào vật chủ. (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận