Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 1)

  • 612 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hãy sắp xếp các số sau 57429; 58429; 57529; 57329 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chữ số 5 trong số 45837 thuộc hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Kết quả của phép tính: 48352 + 21076 = ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tìm x biết x : 3 = 12321

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Chau Nguyen
19:27 - 15/07/2021

bạn nào giải thích cho mình x : 3 = 12321 lại bằng 369963

Nguyễn nho gia tường
16:25 - 29/07/2021

do bạn tính rồi