Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)

  • 2789 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

36000kg = … tấn

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

5 giờ 20 phút = … phút

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Tìm x biết: x : 3 = 6371

 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

minh khang trần
19:35 - 07/11/2022

không giòn