Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)

  • 1972 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biết a = 5412; b = 3705

a) Tính a + b

Xem đáp án

Đáp án D

  


Câu 2:

b) Tính a - b

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Tính tổng 1995 + 1005 + 8188

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận