Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 có đáp án

  • 2553 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Do you know what is the cause __________ pollution?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “cause of st”: nguyên nhân dẫn đến cái gì

Dịch: Bạn có biết nguyên nhân gây ô nhiễm là gì không?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡
18:52 - 05/04/2022

để khó vãi chuối :)