Bài tập trắc nghiệm Sinh lí thực vật có đáp án (mức độ nhận biết - P1)

  • 16917 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

Xem đáp án

Đáp án A

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở chất nền của lục lạp.

Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? (ảnh 1)


Câu 2:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Chọn D.

Giải chi tiết:

Các giai đoạn trong quá trình hô hấp là: Đường phân → chu trình Crep → chuỗi chuyền electron hô hấp.

SGK Sinh học 11 – trang 52.

Đáp án D


Câu 3:

Chất được tách ra khôi chu trình Canvin đề khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:

Xem đáp án

Chọn C.

Giải chi tiết:

Chất tách ra khỏi chu trình Calvin để tổng hợp glucose là AlPG ( Aldehit phosphogluceric).

SGK Sinh học 11 cơ bản trang 41.


Câu 4:

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

Xem đáp án

Chọn A.

Giải chi tiết:

Những thực vật thuộc nhóm thực vật CAM là những cây mọng nước: Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.


Câu 5:

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

Xem đáp án

Chọn C.

Giải chi tiết:

Bào quan thực hiện hô hấp chính là ty thể.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thực Lê Huy

r

1 năm trước

rin tatsu

Bình luận


Bình luận

Ông Đạo Vlog
17:46 - 29/07/2020

3 câu trả lơi đúng, sao đáp án lại 2 ạ