Bài tập tuần 34: Con người Việt Nam có đáp án

  • 446 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Đền Hùng là nơi thờ phụng ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Người Việt Nam đến thăm Đền Hùng nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Các loài cây có ở Đền Hùng theo thứ tự từ thấp lên cao là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận