Chuyên đề Sinh 11 Bài 13: Hướng động có đáp án

  • 251 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vai trò của hướng tiếp xúc đối với cây là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Hướng động âm là sự vận động sinh trưởng của thực vật

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Khi một cây nằm ngang, sau một thời gian ta thấy rễ cây hướng xuống đất là do

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Hiện tượng thân cây cong về phía nguồn sáng là kiểu hướng động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận