Chuyên đề Sinh 11 Bài 19: Tập tính của Động vật ( tiếp theo) có đáp án

  • 412 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Học ngầm là kiểu học không có ý thức, sau đó những điều đã học

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Học khôn là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận