Chuyên đề Sinh 11 Bài 23: Sinh trưởng và phát triển ở Động vật có đáp án

  • 529 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn là con non

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Đặc điểm của sự phát triển qua biến thái không hoàn toàn con non

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Các giai đoạn phát triển tuần tự sâu bướm là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

So sánh các kiểu sinh trưởng và phát triển ở động vật?

Xem đáp án

Nội dung

Phát triển không qua biến thái

Phát triển qua biến thái

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

Ví dụ

Động vật có xương sống và một số động vật không xương sống.

Tằm, bướm.

Chân khớp: châu chấu, tôm, cua,...

Các giai đoạn

Giai đoạn phôi thai:

+ Diễn ra trong tử cung của mẹ.

+ Hợp tử → phôi → thai nhi.

• Giai đoạn sau sinh:

+ Không có biến thái.

+ Con sinh ra có đặc điểm giống với con trưởng thành.

• Giai đoạn phôi:

+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh.

+ Hợp tử → phôi → sâu bướm.

• Giai đoạn hậu phôi:

+ Xảy ra biến thái.

+ Sâu bướm → lột xác nhiều lần → nhộng → con trưởng thành.

• Giai đoạn phôi:

+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh.

+ Hợp tử → phôi → ấu trùng.

• Giai đoạn hậu phôi:

+ Xảy ra biến thái.

+ Ấu trùng → lột xác nhiều lần → con trường thành.

Lột xác

Không.

Nhiều lần lột xác.

Nhiều lần lột xác.

Đặc điểm

Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí rất khác con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác và các giai đoạn trung gian con trưởng thành.

Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác và không qua giai đoạn trung gian → con trưởng thành.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận