Chuyên đề Sinh 11 Bài 25: sinh sản vô tính ở Thực vật có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm của sinh sản bằng bào tử là tạo được

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây không phải là do sinh sản vô tính ở thực vật?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận