Chuyên đề Sinh 11 Bài 30: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người có đáp án

  • 104 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biện pháp nào thường không được sử dụng để làm tăng số con của trâu bò?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai nội tiết là làm

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Cách nào sau đây là tốt nhất để tránh thai và các bệnh lây lan qua đường tình dục?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận