Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 1: Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ

  • 443 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Sự hấp thụ ion khoáng vào tế bào rễ theo cơ chế chủ động có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Loại tế bào có vai trò kiểm soát dòng nước và ion khoáng trước khi vào mạch gỗ của rễ là

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận