Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

  • 97 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật là thành phần

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Khi thiếu phôtpho, cây có những biểu hiện như

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật là

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận