Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 8: Hô hấp ở thực vật

  • 95 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong quá trình hô hấp ở thực vật, số lượng ATP được tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ tế bào thu được

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận