Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 176 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Môn lịch sử là môn học tìm hiểu về

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử?

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của tư liệu gốc?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 4:

Cố đô Huế (Việt Nam) thuộc loại hình tư liệu nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Năm đầu tiên của Công nguyên được lấy theo năm ra đời của nhân vật lịch sử nào?

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận